Top 8 con sông dài nhất Việt Nam

Top 8 con sông dài nhất Việt Nam 22-02-2021 8 44435 2 3 Báo lỗi Ở Việt nam do điều kiện mưa nhiều đã tạo ra một số lượng sông suối rất lớn, tới khoảng 2.360 con sông và kênh lớn nhỏ. Dọc bờ biển, khoảng 23 km có một cửa sông và theo thống […]

Read More

Top 9 khu dự trữ sinh quyển toàn cầu tại Việt Nam

Top 9 khu dự trữ sinh quyển toàn cầu tại Việt Nam 19-04-2018 9 246 0 0 Báo lỗi Khu dự trữ sinh quyển toàn cầu là một danh hiệu do UNESCO trao tặng cho những khu bảo tồn thiên nhiên có hệ động thực vật độc đáo, phong phú đa dạng. Theo định nghĩa […]

Read More